حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

پکیج های عضویت ویژه

برای ثبت اطلاعات یکی از بسته ها را خریداری کنید و استارت بزنید

توضیح ثبت پکیج های عضویت در سایت مستر ویلا

دوستان عزیز مد نظر داشته باشید که هر پکیج

 • مدت زمان را نشون میده که این مدت زمان ها بر اساس یک ماه , سه ماه , شش ماه و یک سال می باشد. این نشانگر این هست که هر اگهی که شما ثبت می کنید در این مدت زمان داخل سایت نشان داده می شود.
 • ملک که نشانگر این هست که چه تعداد ملک و یا ویلا را می تونید با این پکیج که خریداری می کنید ثبت کنید.
 • آگهی های ویژه بیان گر این هست که از این تعداد ملک که می تونید با خریداری کردن این پکیج ثبت کنید چه تعدادیش می تونه ویژه باشه.

شش ماهه

۲۵۰۰۰۰

 • مدت زمان:: ۶ ماه
 • ملک: ۳۰
 • آگهی های ویژه: ۱۰

سه ماهه

۱۵۰۰۰۰

 • مدت زمان:: ۳ ماه
 • ملک: ۲۰
 • آگهی های ویژه: ۸

یک ساله

۵۰۰۰۰۰

 • مدت زمان:: ۱ سال
 • ملک: ۵۰
 • آگهی های ویژه: ۱۵

یک ماه

۶۰۰۰۰

 • مدت زمان:: ۱ ماه
 • ملک: ۲
 • آگهی های ویژه: ۱