حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

گونه‌شناسی گردشگری

گونه‌شناسی گردشگری

گونه‌شناسی گردشگری گردشگری به گونه‌های مختلفی انجام می‌شود. گردشگری تاریخی به نوعی از گردشگری برای بازدید از مناطق باستانی مانند موزه‌ها و سایت موزه اطلاق می‌شود. این‌گونه از گردشگری که گردشگری میراث نیز نامیده می‌شود و به بازدید از موزه‌ها، مکان‌ها و ابنیه تاریخی می‌پردازد، امروزه بخش عمدهای از گردشگری را به خود اختصاص داده […]